gototopgototop

Хартија и репроматеријали за печатници

Располагаме со разни видови на офсетна картија, кунздрук, биндек, разни видови на картони, фолии како и специјални  хартии по нарачка. Сето тоа во различни бои, формати и граматури.