gototopgototop

Канцелариски материјали

Имаме на лагер широка палета на канцелариски материјали од различни светски производители, со различен квалитет и поволни цени.

Тука пред се се мисли на:

  • Прибор за пишување и цртање;
  • Хартиена галантерија;
  • Кутии за архивирање;
  • Мрежен програм;
  • Канцелариски прибор и потрошен материјал;
  • Калкулатори;
  • Компјутерска опрема и потрошен материјал;
  • Промотивни материјали – презенти;
  • Средства за хигиена;
  • Друг неспомнат канцелариски материјал;