gototopgototop

Копи, компјутерска хартија и дата мајлер

Располагаме со копи хартија од различни производители, со различен квалитет. Во формат А3 и А4, како и граматури 70, 80, 90 и 100 грама.

Компјутерската хартија ја нудиме во два формата А3 и А4, перфорирана на 6 или 12 инчи, со копии 1+0, 1+1, 1+2 и 1+3.

Дата мајлер А5, 1/1500, компјутерски образец за печатење на листи за плата, како и за банкарски, даночни, комунални  и други информации.